inside

Hidrauliskais balanss

Cauruļvadu hidrauliskais balanss ēkās ir ekonomiska un ekoloģiska nepieciešamība. Tas tiek prasīts arī attiecīgajos DIN standartos un regulās. Tikai tāds sildelements, kam plūst cauri pietiekami daudz siltā ūdens, spēj atdot vajadzīgo siltuma jaudu un apmierināt klienta vajadzības.

Kas ir hidrauliskais balanss?

Ar hidraulisko noregulēšanu saprot apsildes sistēmā esošās tilpuma plūsmas ierobežošanu līdz vērtībai, kas atbilst sistēmas atsevišķo sildelementu siltuma patēriņam. Pašlaik tik pierastajai siltā ūdens sistēmai ar sūkni siltums vienmērīgi jāsadala atbilstoši pieprasījumam visās apsildāmajās telpās. Šādam siltuma sadalījumam ir vajadzīga ūdens tilpuma plūsma, kas cauruļvadu tīklā tiek sadalīta atkarībā no apsildes jaudas.

Hidrauliskā balansa priekšrocības:

  • Enerģijas ekonomija (līdz 6 %)
  • Vides aizsardzība (samazinās CO2)
  • Komforts (vairs netiek piegādāts par daudz vai par maz ūdens, sildelementos nav trokšņa)
  • Izpildīti attiecīgie noteikumi un to kontrole dokumentācijā (piem., enerģētiskā pase, EN 15378, EN 18599)

Sabalansētas un nesabalansētas sistēmas salīdzinājums

Hydraulischer Abgleich - abgeglichenes System
Sabalansēta sistēma
Hydraulischer Abgleich - nicht abgeglichenes System
Nesabalansēta sistēma

Kas notiek, ja sistēma nav hidrauliski sabalansēta?

Tad caur sildelementiem, kas atrodas vistālāk no apsildes centrāles un nav hidrauliski izdevīgi izvietoti, plūst pārāk maz siltā ūdens. Sekas - attālākās telpas netiek pietiekami apsildītas vai ir pārkurinātas tās telpas, kas atrodas tuvu apsildes centrālei. Bieži vien kā šķietamais iemesls nepareizam siltuma sadalījumam tiek norādīts pārāk mazs sūknis, zema turpgaitas temperatūra vai pārāk mazs siltuma ražotājs. Atbilstoši norādījumam tiek iebūvēti pārāk lieli sūkņi, paaugstināta turpgaitas temperatūra vai pāriestatīta apsildes regulēšana. Ieguvums izpaužas kā ūdens plūsmas trokšņi apsildes sistēmā, pārkurinātas telpas un telpas ar nepietiekamu siltuma apgādi. Turklāt tas ir saistīts ar palielinātu enerģijas patēriņu siltuma ražošanai un sadalei.

Kā var atrisināt problēmu?

Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Šo problēmu var atrisināt vienīgi ar hidraulisko sabalansējumu, piemēram, iestatot pareizās kv vērtības, kas visos siltuma sadales tīkla sildelementos rada aptuveni vienādu pretestību, un optimāli izmantojot enerģiju.

Kā liecina Āhenes Tehniskās universitātes pētījums, Kermi rūpnīcā veiktais termostata ventiļu iestatījums apsildes sistēmās, kas apsilda lietderīgo platību līdz 1 000 m², nodrošina hidraulisko balansu bez papildu pasākumiem, ja apsildes cauruļvadu tīkli ir izvietoti paralēli.

Pieslēgums un ventiļa mehānisms

Kermi ventiļu konsultants