inside
Likumi un standarti
Hände auf Laptop-Tastatur

VDI 6036 Jaunā direktīva par sildelementu piestiprināšanu

VDI 6036. Nozīmīgs progress drošības un drošuma jomā

Kad tiek nodarīts kaitējums inventāram vai cilvēkiem, kaut kādā mērā var vainot visus iesaistītos uzņēmumus un cilvēkus. Lai tiesiski labāk aizsargātu iesaistītos subjektus, Vācijas Inženieru savienība izstrādāja projektu direktīvai VDI 6036 par sildelementu piestiprināšanu. Tā palīdzēs plānotājiem un amatniekiem aprēķināt iespējamās papildslodzes uz sildelementiem, lai turpmāk garantētu iespējami lielu drošību un drošumu.

Inovatīva piestiprināšanas tehnika, kas pilnībā atbilst VDI 6036 prasībām.

Kermi savu stiprinājumu programmu orientē uz lielu nestspēju, optimālu stabilitāti un maksimālu drošību. Pilnībā konstruēts pašu mājās – ar zināšanām, ko speciālisti
guvuši gadu desmitiem ilgā praktiskajā darbā. Absolūta atbilstība direktīvām un VDI 6036. Ar ierēķinātu nepareizas izmantošanas risku, tāpēc vairāk nomierinošas drošības plānotājiem un amatniekiem.

Ilgstoša stabilitāte – neapspriežams priekšnoteikums, lai reālajā izmantošanā būtu atbilstoša drošība.

Uz sildelementiem diendienā iedarbojas fiziski kontakti. Dzīvokļos, darbavietās, skolās, stacijās, lidostās, vestibilos. . . Turklāt reālajā dzīvē izmantošana citiem nolūkiem ir gandrīz kā absolūts likums. Bieži vien nevērīga vai pat tīša nepareiza rīcība. Sākot ar nekaitīgu atbalstīšanos uz sildelementa augšējās malas, turpinot ar draiskiem skolasbērniem, kuri sēž vai kāpj uz sildelelementiem, līdz pat ļoti augstai slodzei, ko rada cilvēku straume, kad beidzas izrīkojums vai izziņota ugunsgrēka trauksme. Ekstrēmā gadījumā sildelements var atvienoties un ar savu svaru nodarīt lielu postu. Cik liels ir negadījuma risks, atkarīgs no sildelementa stiprinājumu konstrukcijas, nestspējas, stabilitātes un drošības.

VDI 6030 Jaunais siltums

Labs iemesls modernizācijai

Jūtami lielāks komforts un omulība:

Nekas vairs netraucē omulību, ne izstarotais aukstums, ne lejupkrītošas auksta gaisa plūsmas.

Jauns dizains un moderns vizuālais tēls:

Bagātīgais klāsts ar moderno sildelementu variantiem piedāvā gandrīz neierobežotas noformējuma iespējas ar daudzfunkcionālu izmantojumu.

Droši un ilgmūžīgi:

Modernie sildelementi piedāvā jaunu drošību un kvalitāti.

Ekonomiski, veselīgi un higiēniski:

Zemas enerģijas tehnika ar izlīdzināto telpas mikroklimatu līdztekus ietaupījumam piedāvā arī veselīgu devu komforta.

Ceļ nekustamā īpašuma vērtību:

Modernizācija ar jauniem sildelementiem ceļ vērtību - galvenokārt vecākām ēkām.

Plašāku informāciju par šo tēmu jūs atradīsiet vietnē www.thermische-behaglichkeit.de vai lejupielādei piedāvātajās PDF datnēs.

Brošūras

 

 

VDI 3805

VDI 3805 definē produkta datu struktūru visā TGA sistēmā un ar ražotāju starpniecību paver programmatūras lietotājiem pieeju pie pašreizējiem produktu datiem sektorā, kas saistīts ar produktu tehniskajām īpašībām un arī ģeometrisko attēlojumu CAD programmās.

Sildelementiem veltīti izdevumi

Žurnāls Nr. 1 (2011. g. oktobris) = produktu datu apmaiņa TGA sistēmā, pamatprincipi
Žurnāls Nr. 6 (2004. g. maijs) = produktu datu apmaiņa TGA sistēmā, sildelementi

Kermi jau kopš 90. gadu sākuma piedalās BDH un VDI direktīvu izstrādē, kas saistīta ar produktu bāzes datu standartizāciju. Līdz ar BDH sildelementu failu ieviešanu ražotāji un plānotāji varēja ievērojami ieekonomēt laiku projektēšanas stadijā un uzlabot konkursa dokumentācijas kvalitāti. Pateicoties CAD projektēšanas uzvaras gājienam, BDH fails tika aizstāts ar VDI 3805 datu formātu. Šīs modernās datu direktīvas izstrādāšanā Kermi piederēja galvenā loma. Šodien SHK jomā pastāv vairāk kā 20 VDI 3805 datu žurnālu dažādām preču grupām ( www.vdi.de/3805 ).

VDI 3805 dod iespēju dažādu SHK nozaru ražotājiem ātri un bez birokrātijas sagatavot produktu datus daudzām lietojumprogrammām. Un plānotājiem programmatūrā vienmēr ir pieejami jaunākie dati no daudziem piegādātājiem. Tā tiek paaugstināta projektēšanas kvalitāte un drošums. Abpusēji izdevīgi - gan visai nozarei kopumā, gan klientiem. Turpmākajos gados ir sagaidāms VDI 3805 datu uzvaras gājiens starptautiskās komercdarbības vidē. Arī šeit VDI 3805 būs pareizais instruments.

Pašlaik Kermi ir nodevis lietošanai VDI 3805 datus ar 4 preču grupām 3 valodās. Pašlaik notiek ievērojams darbs, lai izveidotu starptautisku VDI 3805 katalogu.

Uzlabojumi

Šeit daži uzlabojumi VDI 3805 datos salīdzinājumā ar BDH 2.0 failiem

  • Modeļu attēlojumu rindās var sakārtot pēc prioritātes, tas ir, izplatītākie modeļi tiek izvietoti augstāk
  • Uzlabota versiju pārvaldība, tas ir, jaunie faili vairs nepārraksta vecās interpretācijas
  • Visi jaudas dati saskaņā ar EN 442 tiek pievienoti standarta vērtībās atbilstoši 75/65/20
  • Var pievienot pieslēgumu veidus un norādīt minimālo jaudu
  • Pieejami ģeometriskie dati, piem., formas, pieslēguma dati, traucējumu apgabals
  • Iespējams pakārtot citiem VDI-3805 žurnāliem, piem., sildelementus pie armatūrām
  • Viedā datu struktūra ļauj precīzi izvēlēties piederumus
  • VDI 3805 atbalsta modernos datu formātus kā Datanorm, STLB Bau, EAN
  • Var pievienot attēlu pakārtojumu
  • VDI fails ir TGA (ēkas tehniskā aprīkojuma) risinājums, kas ļauj izveidot vienotu datu struktūru visā TGA

Kermi VDI 3805 faili

Pieejama VDI datu pirmā versija ar sildelementu tehniskajiem un ģeometriskajiem datiem.

Iegādes vieta

VDI 3805 žurnālus var iegādāties Beuth izdevniecībā, www.beuth.de Berlīnē.
Plašāka informācija pie http://www.vdi3805.eu/

CE ekspluatācijas īpašību deklarācija