inside

Pieslēgumu un ventiļu tehnika

Pieslēgums vidū. Izrāvienam plānošanā, montāžā un finansējumā.

Pateicoties visu daudzslāņu modeļu identiskajam pieslēguma izmēram, sildelementa veidu var brīvi izvēlēties arī pēc cauruļu instalēšanas. Pēc tam var izvēlēties arī garumu un augstumu. To visu vēl papildina laiku un naudu ekonomējošā 2 pakāpju montāžas iespēja. Cauruļu instalāciju un sistēmas pārbaudi var veikt bez sildelelementiem. Ar skaidru nodalījumu no cauruļvadu tīkla ierīkošanas un noslēguma montāžas. Katrs sildelements jāmontē tikai vienreiz - pašās beigās. Tā tiek aiztaupīts ne vien sildelementu sabojāšanas risks būvdarbu laikā, bet arī avansa finansējums celtniecības fāzē.

Zeichnung Ventiltechnik Kermi Heizwand

Apsildes tehnikas progress enerģijas ekonomijai

Hidrauliski optimāli sabalansētā apsildes sistēmā atrodas ievērojamas enerģijas ekonomijas rezerves. Kermi izmanto jauno regulēšanas tehniku, ar ventili aprīkotajos sildelementos ievietojot dažādus kv ieliktņus, kas jau rūpnīcā ir iestatīti atbilstoši attiecīgā sildelementa jaudai.

Ventiļi, kas projektēti pārāk lielai masas plūsmai sildelementā, zaudē savas regulēšanas īpašības. Kad temperatūra pazeminās zem nominālvērtības, ventilis īslaicīgi atveras, telpas temperatūra ātri pieaug un pārsniedz nominālvērtību, ventilis aizveras. Termostata ventilim ir tikai vaļā/ciet funkcijas. Pavisam citādi darbojas termostata ventiļi, kam ir Kermi ieliktņi. Šeit ir nodrošināts, ka sildelementam tiek pievadīta tikai tāda masas plūsma, kas nepieciešama siltuma patēriņa nosegšanai.

Atšķirīgās kv vērtības - pielāgotas sildelementa jaudai - garantē, ka termostata ventilim ir laba regulējošā darbība visā regulēšanas diapazonā. Kermi sildelementam ar ventili ir optimāla pieslēguma iespēja no apakšas.

Kermi ventiļa mehānisms

Kermi sildelements ar ventili neatkarīgi no siltuma jaudas rūpnīcā ir aprīkots ar jau iestatītu, regulējamu ventiļa ieliktni. Ar sērijveidā iemontētajiem ventiļa ieliktņiem ir iespējami 8 galvenie kv iestatījumi un 7 starppozīciju iestatījumi. Lai visā jaudas diapazonā panāktu gandrīz nemainīgu regulēšanas kvalitāti, mazos sildelementos tiek ievietoti precīzās regulēšanas ieliktņi.

Rūpnīcas iestatījums

Pie rūpnīcas kv iestatījuma pieder 5 no iespējamiem 15 iestatījumiem. Rūpnīcas kv iestatījums ir pielāgots tradicionālajām apsildes sistēmām (piem., vienģimenes un divģimeņu mājās), spiedienu starpība (Δp) apmēram 100 mbar.

Rūpnīcas iestatījuma priekšrocības

Ēkās ar lietderīgo platību līdz 1000 m² ir gandrīz ideāls hidrauliskais sabalansējums (saskaņā ar Āhenes Tehniskās universitātes profesora Dr. Ing. Rainera Hiršberga (Rainer Hirschberg) apliecinājumu).
Rekonstrukciju kredītbanka KfW to akceptē savos finansēšanas nosacījumos lietderīgajai platībai līdz 500 m² ar vienu apsildes līniju un sūkni.

 • Hidrauliskajai sabalansēšanai izmantots izdevīgākais faktors, enerģētiski novērtējot ēkas saskaņā ar DIN EN 18599
 • Pozitīvs novērtējums, inspicējot siltuma ražotājus un apsildes sistēmas saskaņā ar DIN EN 15378 vai DIN 4792
 • Ir izpildīti pašreizējās finansēšanas programmas priekšnoteikumi
 • Laika ekonomija plānotājiem un amatniekiem, jo
  - vajag mazāk laika plānošanai
  - vajag mazāk laika iestatīšanai būvlaukumā
 • Tieša, pozitīva ietekme uz ēkas enerģētisko pasi
 • Enerģijas ietaupījums līdz 6%, salīdzinot ar hidrauliski nesabalansētām sistēmām; papildus strāvas ietaupījums līdz 20%, ko vajadzētu cirkulācijas sūknim
Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Kermi ventiļu pazīmes un priekšrocības

 

 • Regulatora diafragma atveras vienmērīgi, tāpēc var iestatīt bez pakāpēm
  Priekšrocības:
  - iespējama precīzāka pielāgošana
  - labāka ieliktņu tīrīšanas iespēja (skalošana)
  - rodas mazāk traucējumu
 • Divi dažādi ventiļu izmēri
  Priekšrocība:
  - labāka regulēšanas kvalitāte, arī mazos sildelementos
 • Krāsains ventiļu marķējums - atkarībā no kv vērtības
  Priekšrocība:
  - var uzreiz redzēt kv vērtību
  - var bez pūlēm iestatīt rezerves detaļu (vienmēr tiek piegādāta ar pilnu atvērumu)
 • Sertifikācija atbilstoši EN 215 (reģistrācijas numurs 6T0002 + 6T0006)

Kermi ventiļu konsultants

 

 

Ideāls hidrauliskais balanss

Kā liecina Āhenes Tehniskās universitātes pētījums, Kermi rūpnīcā veiktais termostata ventiļu iestatījums apsildes sistēmās, kas apsilda lietderīgo platību līdz 1000 m², nodrošina hidraulisko balansu bez papildu pasākumiem, ja apsildes cauruļvadu tīkli ir izvietoti paralēli.

Sīkāka izpēte parādīja, ka šādu rūpnīcas iestatījumu tādēļ var uzreiz uzskatīt kā hidraulisko balansu, jo salīdzinājumā ar ideāli sabalansētu cauruļvadu tīklu siltuma pārvadē tiek patērēts tikai par 0,5% vairāk termiskās enerģijas, ko detalizētos aprēķinos var attiecināt uz praksē parasti lietoto aprēķinu precizitāti un parastajām iestatījuma novirzēm uz vietas.

Tāpēc no profesionālā viedokļa apsildes sistēmas, kurās instalēti sildelementi ar rūpnīcā iestatītiem termostata ventiļiem, enerģētiskajā novērtējumā (piem., saskaņā ar DIN V 18599) tiek ierindotas pie hidrauliski sabalansētām sistēmām.

Hidrauliskais balanss