inside
Kermi ventiļa mehānisms un hidrauliskais balanss

Apkures radiatoru ventiļu tehnoloģija

Pats ventilis ir paslēpts aiz termostata galviņas un no ārpuses nav redzams, taču tas nekādi nemazina ventiļa lomu optimālā radiatora darbībā. Modernā ventiļu tehnoloģija visos Kermi radiatoros, kuros ir ventiļi, gādā par precīzāko regulējumu, siltuma komfortu un enerģijas efektivitāti. Tādējādi Kermi iezīmē jaunas virsotnes radiatoru ventiļu tehnoloģijā – vispirms jau attiecībā uz vienkāršotu hidraulisko balansu.

Kermi ventiļa mehānisms

Hidrauliskais balanss, vispārīga informācija

Cauruļvadu hidrauliskais balanss ēkās ir ekonomiska un ekoloģiska nepieciešamība. Tas tiek prasīts arī attiecīgajos DIN standartos un regulās. Vajadzīgo siltuma jaudu spēj atdot tikai tāds radiators, caur kuru plūst cauri pietiekami daudz apkures ūdens.

Ar hidraulisko noregulēšanu saprot apsildes sistēmā esošās tilpuma plūsmas ierobežošanu līdz vērtībai, kas atbilst sistēmas atsevišķo radiatoru siltuma patēriņam. Ikviena apkures sistēma ar atsevišķu vietēju siltuma ražošanu un siltuma atdevi apkurināmajās zonās sastopas ar tādu problēmu kā siltuma sadali atbilstoši pieprasījumam.

Pašlaik tik pierastajai siltā ūdens sistēmai ar sūkni siltums vienmērīgi jāsadala atbilstoši pieprasījumam visās apsildāmajās telpās. Šādam siltuma sadalījumam ir vajadzīga ūdens tilpuma plūsma, kas cauruļvadu tīklā tiek sadalīta atkarībā no apsildes jaudas. Tāda sadale diemžēl izveidojas tikai retos gadījumos. Apkures ūdens, kas nāk no siltuma ražotāja, plūst atpakaļ uz apkures centrāli pēc mazākās pretestības principa, izmantojot īsāko ceļu. Šis ceļš parasti ved caur cirkulācijas sūkni uz nākamo tuvāko radiatoru apkures tīklā. Tad caur radiatoriem, kas atrodas vistālāk no apsildes centrāles un nav hidrauliski izdevīgi izvietoti, plūst pārāk maz siltā ūdens. Sekas – attālākās telpas netiek pietiekami apsildītas vai ir pārkurinātas tās telpas, kas atrodas tuvu apsildes centrālei.

Prakse liecina, ka šī problēma bieži vien netiek pareizi novērtēta. Bieži vien kā šķietamais iemesls nepareizam siltuma sadalījumam tiek norādīts pārāk mazs sūknis, zema turpgaitas temperatūra vai pārāk mazs siltuma ražotājs. Atbilstoši norādījumam tiek iebūvēti pārāk lieli sūkņi, paaugstināta turpgaitas temperatūra vai pāriestatīta apsildes regulēšana. Ieguvums izpaužas kā ūdens plūsmas trokšņi apsildes sistēmā, pārkurinātas telpas un telpas ar nepietiekamu siltuma apgādi. Turklāt tas ir saistīts ar palielinātu enerģijas patēriņu siltuma ražošanai un sadalei. Šo problēmu var atrisināt vienīgi ar hidraulisko sabalansējumu, piemēram, iestatot pareizās kv vērtības, kas visos siltuma sadales tīkla radiatoros rada aptuveni vienādu pretestību, un optimāli izmantojot enerģiju.

Sistēma ar korekti izveidotu hidraulisko balansu

Pareizs

kv iestatījums ventilī nodrošina vienmērīgu apkures ūdens sadalījumu.

Kermi radiatoros ar ventili iestatīts jau rūpnīcā piemēroti parastām sistēmām.

Sistēma bez hidrauliskā balansa

kv iestatījums ventiļos uz “pilnīgi vaļā”.

Apakšējais radiators (sarkans) saņem par daudz, kamēr augšējie radiatori saņem par maz.

Apkures sistēma ar hidraulisko balansu

 

 

Hidrauliskā balansa priekšrocības:

 • Enerģijas ekonomija (līdz 6 %)
 • Vides aizsardzība (samazinās CO2)
 • Komforts (vairs netiek piegādāts par daudz vai par maz ūdens, radiatoros nav trokšņa)
 • Izpildīti attiecīgie noteikumi un to kontrole dokumentācijā (piem., enerģētiskā pase, EN 15378, EN 18599)
 • Izpilda prasību par hidraulisko balansu atbilstoši VOB un EnEV
 • Energoefektīvu siltuma ražotāju lietderības koeficienta izmantošana
Apkures sistēma bez hidrauliskā balansa

Hidrauliskais balanss un Rekonstrukciju kredītbankas KfW finansējums

Rūpnīcā iestatīti ventiļi ir atzīts pietuvināšanas paņēmiens, kā panākt radiatoru ventiļu hidraulisko balansu atbilstoši Vācijas centralizētās apsildes pārvaldes apvienības VdZ e.V. jaudas aprakstam. Tādējādi tiek izpildīti valsts pašreizējās finansēšanas programmas priekšnoteikumi, piemēram, Rekonstrukciju kredītbankā KfW.

 

Kermi ventiļi ar rūpnīcas iestatījumu

Kermi ventiļi ar Kermi rūpnīcas iestatījumu

Plašāka informācija par Kermi ventiļu konsultantu un Kermi radiatoriem ar ventili atrodama aktuālajā dokumentā

Kermi ventiļu konsultants

Īpašības un priekšrocības

Kermi radiators ar ventili neatkarīgi no siltuma jaudas rūpnīcā ir aprīkots ar jau iestatītu, regulējamu ventiļa ieliktni. Ar sērijveidā iemontētajiem ventiļa ieliktņiem ir iespējami 8 galvenie kv iestatījumi un 7 starppozīciju iestatījumi. Lai visā jaudas diapazonā panāktu gandrīz nemainīgu regulēšanas kvalitāti, mazos radiatoros tiek ievietoti precīzās regulēšanas ieliktņi. Pie rūpnīcas kv iestatījuma pieder 5 no iespējamiem 15 iestatījumiem. Rūpnīcas kv iestatījums ir pielāgots tradicionālajām apsildes sistēmām (piem., vienģimenes un divģimeņu mājās), spiedienu starpība (Δp) apmēram 100 mbar.

Norāde par vienas caurules sistēmu:
ja radiatori ar ventili tiek izmantoti vienas caurules sistēmā, ventiļa ieliktnis jāpagriež pozīcijā “8”.

Ventiļa ieliktnis V3K / V4K / V6K-S

 • kv vērtības iespējamas ar 8 galvenajiem iestatījumiem un 7 starppozīcijām

Regulatora diafragma atveras vienmērīgi, tāpēc var iestatīt bez pakāpēm

 • iespējama precīzāka pielāgošana
 • labāka ieliktņu tīrīšanas iespēja (skalošana)
 • rodas mazāk traucējumu

Divi dažādi ventiļu izmēri

 • labāka regulēšanas kvalitāte, arī mazos radiatoros

Krāsains ventiļu marķējums – atkarībā no kv vērtības

 • var uzreiz redzēt kv vērtību
 • var bez pūlēm iestatīt rezerves detaļu (vienmēr tiek piegādāta ar pilnu atvērumu)

Sertifikācija atbilstoši EN 215

 • Reģistrācijas numurs 6T0002 + 6T0006

 

Rūpnīcas iestatījuma priekšrocības

1. punkts

Apkures iekārtās ar lietderīgo laukumu līdz 500 m² vai visu turpgaitas un atpakaļgaitas posmu kopējo garumu, mazāku par 100 m, ir gandrīz ideāls hidrauliskais balanss.

2. punkts

Enerģijas ekonomija caurmērā par 6 %.

3. punkts

Izpilda prasību par hidraulisko balansu atbilstoši VOB daļai C/DIN 18380.

4. punkts

Izpilda EnEV prasību par hidrauliskā balansa īstenošanu.

5. punkts

Atbilst KfW un BAFA veicināšanas programmu priekšnoteikumam. Bez hidrauliskā balansa nav dotāciju vai kredītu!

6. punkts

Pozitīvi ietekmē ēkas enerģētisko pasi.

7. punkts

Korekta apkures iekārtas darbība.

8. punkts

Vairāk apmierinātu klientu – mazāk reklamāciju.

9. punkts

Laika ekonomija projektētājiem un amatniekiem.

Pieslēguma skrūvsavienojums ar iemontētu ventiļa ieliktni

Kermi pieslēguma dubultbloks ar iebūvēto termovārstu – pieslēguma skrūvsavienojums ar iemontētu ventiļa ieliktni

Pieslēguma dubultbloks ar iebūvēto termovārstu Kermi radiatoriem ar 50 mm pieslēgumu

Visiem radiatoriem ar 50 mm pieslēgumu Kermi kā piederumu piedāvā pieslēguma dubultbloku ar iebūvēto termovārstu. Alternatīvs pieslēguma skrūvsavienojums ar iemontētu ventiļa ieliktni un noregulējamu apvadlīniju, pārslēgšanai no divu cauruļu uz vienas caurules režīmu. Piegādājams taisnā vai leņķa formā, sērijveidā ar dekoratīvu līsti. Tādējādi no kompaktā modeļa ir izveidots radiators ar ventili un kvalitatīvu, radiatoram harmoniski pieskaņotu pieslēguma situāciju.

 • Iemontēts ventiļa ieliktnis, apskalojams no abām pusēs, tas nozīmē, turpgaita iespējama kreisajā vai labajā pusē
 • Noslēdzama apvadlīnijas funkcija, vienas un divu cauruļu sistēmām
 • Pieslēguma izmērs 50 mm, izolējums no radiatora ar ventili un gaitas skrūvi
 • Taisna vai leņķa forma, sērijveidā ar līsti
 • Līste baltā (RAL 9016) krāsā, ar hromētu apdari vai kā nerūsošā tērauda optika